FINANŢARE

Leasing financiar

Leasingul financiar asigură deplină libertate în utilizarea utilajelor de construcţii şi reprezintă un instrument perfect de finanţare a investiţiilor, atât pentru marile firme cotate la bursă, cât şi pentru micile întreprinderi private.

În leasingul financiar, obiectul contractului de leasing se află în evidentele contabile ale Utilizatorului. Acest lucru se traduce prin realizarea amortizarii in contabilitatea Utilizatorulului. Ratele de leasing reprtezinta contravaloarea in cash a costului de utilizare permitand Utilizatorului o prognoza cat mai corecta a cash flowului. Din punct de vedere al implicatiilor fiscale ratele sunt purtatoare de TVA, efortul finantarii TVA ului la achizitie fiind in sarcina Finantatorului, recuperera acestuia facandu-se proportional cu ratele. Un alt elemente demen de mentionat este ca atat amortizarea cat si dobanda reprezinta cheltuieli total deductibile.

Caterpillar Financial Services îşi păstrează dreptul de proprietate asupra utilajului pe toată durata contractului de leasing, calitatea de proprietar transferandu-se automat Utilizatorului in momentul achitării ultimei rate de leasing şi/sau a valorii reziduale.

mai multe informatii mai putine informatii

Creditul

Din punctul de vedere al reglementărilor juridice, contabile şi fiscale, creditul funcţionează exact la fel ca şi un credit bancar.

Factura pentru utilaj este eliberată direct pe numele Clientului. Pe baza contractului de credit, Caterpillar Financial achită suma convenită în contul Dealerului, iar Clientul se obligă sa Singura garantie ceruta in acest caz este contractul de ipoteca reala mobiliara incheiat intre Finantator si Utilizator si ce are ca si obiect bunul finantat.

De acest produs beneficiază de cele mai multe ori întreprinzătorii care cer fonduri europene pentru dotări, obligaţi de legislaţia europeană care le impune să posede titlu de proprietate asupra instalaţiilor şi utilajelor.

mai multe informatii mai putine informatii

Oferta:

 • Finanţare în valute: EUR, RON
 • La alegerea valutei de finanţare e bine să studiaţi cu atenţie
  notele de risc emise de Banca Naţională a României
 • Perioada de leasing: de la 12 la 60 de luni
 • Avans de la 10%
 • Rate: lunare, trimestriale
 • În 3 luni liber alese din an, ratele de leasing pot fi reduse doar la nivelul dobânzii.
 • Rata dobânzii fixă sau variabilă.
  • Oferim finanţare cu dobândă fixă, care garantează invariabilitatea ratelor până la sfârşitul perioadei aflate sub contract, indiferent de schimbările ratei dobânzii.
  • Sau o rată a dobânzii variabilă, bazată pe indicatorii ROBOR 3M sau EURIBOR 3M.
 • Finanţarea echipamentelor şi a dotărilor suplimentare
 • Decizia de acordare a creditului până în 24 de ore.
Graţie procesului rapid de evaluare a creditului şi a simplificării exigenţelor în ceea ce priveşte documentaţia câştigăm aprecierea clienţilor noştri.